tisdag 25 april 2023

Heard in Fredriksfors Apr 20 - 21 - a few Peruvians

April 20 was as close to zero as you can get. At 00 UTC a few PR stations could be heard mumbeling in addition to Harbour Light, 02 Paraguay on 920 and 970 and 03 Argentina on 950, but too faint to be id-ed.

April 21 a little better again – above all with a small opening towards Peru for a few minutes after 23.30 UTC. In addition to the log, there were also some "suspects" on e.g. a. 1240, 1580 and 1610


Logg


Nordamerika


1540 21.4 0159 KXEL Waterloo IA efter Fox News helt plötsligt upp och över Radio Lorena. JE

Sydamerika


1350 20.4 2338 OAU1H R Visión Ferreñafe ”La Voz de Salvación” ganska svag, men nästan ingenting från WEGA (1349,984) JE

1380 20.4 2330 OCY4U R Novo Tiempo Lima ensam här. JE

1440 20.4 2330 OAX4K R Imperial 2 Lima i en salig röra med troligen Solar ett par Hz högre (1440,011) JE

1470 20.4 2335 OAU4B R MegaMix Lima bra styrka men snabb fading. JE

1480 20.4 2332 OAZ7G R Espinar Yauni Espinar ovanligt ”upptempo” JE

1510 20.4 2330 OCX4J R Tarma Tarma ensam här (1510,017) JE

1520 20.4 2330 OBU7X R Avance Yauni Espinar id-ade och spelade andinska ”väckelsesånger”. Fortsätter att ofta gå ”märkligt bra” den här säsongen. Ovanlig tidigare. (1519,980) JE

1580 21.4 0156 R Luz del Mundo La Paz ovanligt stark med id och religiösa sånger ”Radio Luz del Mundo Bolivia” JE

1600 20.4 2331 OBM7A R Antena 5 Wanchaq – mycket musik, korta annonseringar. JE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar