söndag 12 maj 2024

Heard in Fredriksfors Apr 29 - May 7 - some short interesting moments

April 29th. was not a successful night. Sure there were a lot of Peruvians on the band, but most of them were either well known or they didn't want to come up well enough. Later the conditions got worse and some Puerto Ricans came instead.

30th. there were also some Peruvians in the hour until midnight. Then very few legible signals until before 02 UTC when some Peruvians started to go again, mainly from the Lima area, but also some hints towards La Plata, where my antenna, however, was too northern.

May 1st. gave nothing. Very few signals and very few with enough strength that it was possible to get an ID.

2nd. still lean. At 1.30 am, strangely enough (considering the time of year) a handful of NA. At 02 especially the Bolivians Caranavi 1550 and Tawatinsuyo 1500 almost improbably good, but hardly anything else.

3rd. Strange! Admittedly, I listened to 285 degrees (should have had 255 or 240) and it was a strong disturbance but something should have "leaked in" here as well. Not a single transatlantic signal all night, hardly even a carrier.

4th. the stations were also back in Fredriksfors, at least on the high part of the band. A lot of signals from Peru/Bolivia with peak 01.30 - 02 and where "as usual" Caravani 1450 excelled - most common and strongest on the band now.

5th. very few again but a small opening where the "regular" Bolivians on high frequencies went at and just before 02.

6th. barely even a carrier and nothing transatlantic that could even be tried to identify.

7th. some from Brazil at 11pm and an hour later Peruvians but not very good. Between 01 and 02 some Bolivians again.


Logg

 

Afrika

 

1585 2.5 0301 R Olé Ceuta – jag gick tillbaka några morgnar och kollade efter FD:s tips och här kom den med ett ”Radiolé”. Annars har det mestadels varit Studio X som hörts. JE


Nordamerika


1490 1.5 0120 WBAE Portland ME id-ade och spelade bl a John Lennon. Också 1130, 1140, 1200, 1370 skymtade.Inte många NA-stationer som brukardyka upp den här tiden på året... JE


Sydamerika


840 30.4 0226 LV9 R Salta Salta länge sedan jag senast hörde den. (840,011) JE

1180 30.4 0200 OCU4K NSE R Lima ovanligt bra (1180,011) JE

1220 29.4 0000 OAX6X R Melodia Arequipa med id (1220,021) JE

1370 6.5 2324 ZYH628 R Vanguarda Caridade CE uppe i tio minuter och id-ade uppfattbart ett par gånger trots att den var svag. (1370,131) JE

1450 4.5 0155 R Tawantinsuyo Taraco id-ade // 1500 men inte lika startk. Båda gick fortfarande efter 02.15. Tack för tips BIH/Sim (1450,051)JE

1450 4.5 0042 OBU6K R Caylloma Chivay kom fram fragmentariskt men alldeles fär dåligt för att kunna skicka rapport. Har gått flera gånger men aldrig tillräckligt bra. (1450,006) JE

1470 1.5 0100 OAU6E R Victoria Arequipa id-ade med god styrka (1469,953) JE

1480 5.5 0130 R Pan de Vida El Alto den andinska signalen som gick bäst denna natt (jämte Caranavi som blivit dominant). (1480,095) JE

1490 4.4 2330 OCU7Y R Dios es Amor / Cadena Sur Cusco ny split (1489,959) JE

1520 7.5 0005 OBU7X R Avance Yauri Espinar ”Radio Avance voz evangelica” - första gången jag hört den den här säsongen (1519,979) JE

1550 29.4 0158 OAM5M R Visión Salas oväntat stark med id (La Voz de Salvación) eftersom det var ganska magra signaler från Anderna annars. (1449,817) JE

1590 4.5 0050 Tent OCX6S R Mundo Arequipa sannolikt religiöst (stillsamt) prat och sång. För svag att få ut något. (1589,997) JE
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar