torsdag 4 maj 2023

Heard in Freedriksfors Apr 27 - May 3 - 6 nights - two short openings

On April 27 a few signals from Bolivia crept in at 02 UTC, but otherwise there was almost nothing on the tape.

April 28 was even much worse. A pair of carriers (1570 and 1540 at 02). No sound from the other side of the Atlantic at all.

April 29 continued like a walk in the desert. Significantly more carriers but only three (at 02 – 02.30 UTC) had fragments of sound; unknown at 1230, Brazilian Acreana 1400 and Bethel 1570...

April 30 again some carriers especially at 02 UTC. Weak sound from probable MegaMix 1470 and Bethel 1570

On May 1 it was a little better early on the band, although it took a while before there were any strengths to speak of. Already at 00 a few from Brazil (e.g. 1200, 1340,1400) went, albeit weakly. WEGA 1350 also ran for the first time in several nights. And then just before 02 it opened for a few minutes also towardds Peru on higher frequencies.

May 2 was then worse again. Some signals 01.30 to just before 02 UTC, some occasional Peru and then Brazil on 1010, 1070, 1200, 1250, 1300, 1380.

May 3 again one of those clean nights. Only a few visible carrriers, two or three with faint audio. But nothing... 


Logg


Sydamerika


950 27.4 0200 LR3 CNN R Argentina Buenos Aires svag. JE

1280 1.5 0205 OCU7R R Siani Sicuani en av många som har svårt med modulationen (1280,011) JE

1360 1.5 0059 OZX7R R Sicuani Sicuani svag men tydbar en kort stund Till och med riktigt bra med diverse hälsningar 02! JE

1380 1.5 0200 OAX2W R Campesina Cajamarca har inte hörts på ett bra tag - kan delvis bero på att just 1380 också besväras av en störning i Fredriksfors. Men nu kom den. JE

1400 1.5 0200 ZYH200 R Difusora Acreana Rio Branco AC har gått ofta i vår men alltid med ”fladdrigt” och murrigt ljud. (1399,943) JE

1420 1.5 0203 OAM7K R San Luis Yauri Espinar brukar ofta mala på med samtidigt tal och musik, men kan slänga ur sig ett ”San Luiiiis” emellanåt. (1420,007) JE

1430 1.5 0200 OAZ7M RPP Noticias Cusco stark men en del snabb fading. JE

1440 1.5 0200 OAX4K R Imperial 2 Lima stark och ganska ensam. (1440,011) JE

1480 30.4 2358 OAZ7G R Espinar Yauri Espinar – äntligen tendens till en liten förbättring i konditionerna- Peru också 1500, 1570 JE

1490 1.5 0156 OCU7T Cadena Sur Cusco ”La Voz de la Liberación” - inget lokalt denna gång. (1489,927) JE

1520 27.4 0159 Tent La Voz del Atalaya El Alto stängde – ytterst svagt och fragmentariskt. ”Märkligt” med tanke på att den gick med närmast lokalstyrka hos TJ någrqa minuter tidigare – då ingenting alls här ”bara” dryga 20 mil norrut, Och samtidigt gick 1540 och 1560 gaska ok! JE

1540 27.4 0200 R Bendita Trinidad El Alto bra signal men tidvis lite störd av Loreto. JE

1560 27.4 0155 R Luz del Mundo La Paz med id-ade. Religiös sång och musik av modernt ”västerländskt snitt” JE

1560 1.5 0156 OAZ7N R Maria Perú Wanchaq srark men en del fading – TJ hjälpte mig med id som var nästan helt ”bortfadat” hos mig. (1559.994) JE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar