onsdag 14 december 2022

Heard in Fredriksfors Dec 11 - even a little worse

Even a little worse than the day before. Some of the most common East Coast NAs at 01. Then there were very few signals at all that could reach a readable level


Logg


Västindien


1360 11.12 0359 WCGB Juana Diaz PR den första station överhuvudtaget värd notera denna natt. Fadade upp helt ok strax före det gemensamma id för 1190, 1370 (inte minsta spår efter någon av dem) och denna, JE


Sydamerika


1590 11.12 0600 HJIP BBN Emvigado – det blev en liten colombiaöppning vid samma tid som gårdagens men svagare. Bäst gick BBN. JE


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar