söndag 20 juni 2010

ARC Newsflash: Ny radio- och TV-lag i Sverige

Riksdagen fattade den 15 juni beslut om att den nuvarande radio- och tv-lagen ska ersättas av en ny lag med samma namn den 1 augusti 2010.

Beslutet innebär också att Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och tv avvecklas och att myndigheternas verksamheter tas över av en nybildad myndighet, Myndigheten för radio och tv, den 1 augusti 2010.

Läs mera på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspxnid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:KU25 (info via Jan Edh, ARC, Hudiksvall)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar