tisdag 14 februari 2023

Heard in Fredriksfors Feb 4 - 8 - bad, bad, bad

After a few days break I was up and running again February 4th. That night, as well as 5th., there were at least some signals although most of them were far too weak and distorted to do anything but guess. But it was the most wellknown splits that made me feel no great disappointment that there were very few that could be identified.

With effort, however, it was possible to get a few stations to the log, including that I checked for an hour or so in the evening February 3rd. what was going on a temporarily decimated and ungrounded African antenna due to logging...

But I hardly expected that the following days would be so fantastically miserable. Whether February 6.7 or 8th. there is not one station in the log. The few that did go were far too ordinary. Especially on 8th. there were hardly any transatlantic stations at all.Logg


Europa


918 3.2 2159 R T-Pot Gasselternijveen kom upp perfekt just vid id, annars nigerianen dominant. JE


Afrika


917 3.2 2200 R Gotel Jabuta framhärdar på sin ”egna” frekvens och var stark där, JE

918 3.2 2200 R Bengue Makurdi starkast på frekvensen men fadade bort emellanåt. JE

1206 3.2 2200 Emissor Provincial de Inhambane, Inhambane, svagt och stört id, gick av någon anledning mycket bättre sedan. JE

1224 3.2 2200 Emissor Provincial de Cabo Delgado, Pemba gick fint – bra musik, nyheter, nationalsång.. Lokalt språk eller bruten portuguisiska? JE

1377 3.2 2200 Radio Free Africa Mwanza stark redan här men bättre senare. JE


Nordamerika


1360 4.2 0200 WQVN North Miami FL id-ade. Program på haitifranska. JE


Sydamerika


610 5.2 0258 HJKL La Cariñosa Bogotá med id JE

980 4.2 0200 ZYH707 R Nacional Brasilia DF jättestark. JE

1210 4.2 0300 HJBQ La Cariñosa Pereira RCN-pling och ”La Cariñosa Pereira 1280 AM” TN och FD bekräftade en brusig loggning. (1209,994) JE

1220 5.2 0259 HJAV R Uno Monteria läsbar några sekunder när Maria fadade ner och lyckades id-a just då (1219,9989) JE

1440 5.2 0259 OAX4K R Imperial Dos Lima med ett snabbt id som gick igenom JE

1520 5.2 0201 HJD24 La Voz de La Unión La Unión med ”id.bar” signal var en av första som tog sig genom brus och splatter den här natten. JE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar