måndag 20 december 2021

Heard in Fredriksfors Dec 14 - interesting start

This evening started in a way your expectations increased with daytimers, some with good strength Even if it was only on the upper part of the mediumwave band.

Unfortunately, however, the hope disappeared quite quickly. 
When it was time to turn off the day effect, not only those stations disappeared, but most 
of the others as well. It was a small opening especially against Colombia at 03 UTC, but 
nothing more unusual could be noted. And for the rest of the night and morning, it was 
far too disturbed with only occasional and unstable signals.
In the lower half of the mediumswave band, there was hardly anything from the other 
side of the Atlantic Ocean all night.
 

Logg


Nordamerika


1140 13.12 2300 WRVA Richmond VA jämnstark med CBI JE

1330 13.12 2130 WWRV New York NY med stationsuppräkning pch ”Radio Visión Cristiana” på spanska – överträffande WRCA, men gick förmodligen till natteffekt direkt efteråt för den försvann ”för gott”. JE

1340 13.12 2133 WMID Atlantic City NJ kom upp med sina oldies korta stunder. Betles bland annat.JE

1490 13.12 2102 WBAE Portland ME – annonserar bara FM (107-1 och 93-5) och webbens bayfavorites.com – inget om AM JE

1490 13.12 2300 WBSS Pleasantville NJ ”AM 14-90 Sports Betting Radio” JE

1500 13.12 2059 WFIF Milford CT med både bokstavscall och ”Lifechanging Radio”. (1499,999) JE

1560 13.12 2230 WLZR Melbourne FL med reklam och CBS Sports, drog ur ”pluggen” här efter id. JE

1570 13.12 2103 WUBG Methuen MA med K-Love och bokstavscall. Väldigt svag, men relativt tydlig.

1590 13.12 2100 WGHT Maugansville MD vag och brusig, men SGD hjälpte med id. JE

Västindien


1300 13.12 2130 WTIL Mayaguez PR parallellt med WAPA 680. JE

1470 13.12 2300 WKUM Orocoviz PR När WWNN tystade var det ”Cumbre” som tog över. JE

1490 14.12 0100 WDEP Ponce PR ”Radio Isla”. JE


Sydamerika


1200 14.12 0400 YVOS R Tiempo Caracas stark med id och nationalsång men väldig fading. JE


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar